19:04 ICT Thứ hai, 04/03/2024
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Hướng dẫn 04/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn xây dựng chương trình công tác năm có dự trù kinh phí

26/09/2019 Tải về
2 Hướng dẫn 134/HD-TLĐ ngày 07/02/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về công tác nhân sự ban chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

18/05/2017 Tải về
3 Hướng dẫn

Đại hội công đoàn cơ sở năm 2017.

21/04/2017 Tải về
4 Hỏi - Đáp

Về Đại hội Công đoàn cơ sở năm 2017.

12/04/2017 Tải về
5 Tài liệu

Tuyên truyền Đại hội công đoàn năm 2017

12/04/2017 Tải về
6 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

02/03/2016 Tải về
7 Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ.

Về quản lý và sử dụng con dấu.

02/03/2016 Tải về
8 Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

09/12/2015 Tải về
9 Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Về việc ban hành Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐCS trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

21/05/2015 Tải về
10 Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ

Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

24/10/2014 Tải về
11 Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

Quy định chế độ,chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử,tái bổ nhiệm giữ chức vụ,chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt nam,Nhà nước,tổ chức chính trị-xã hội.

09/03/2015 Tải về
12 Hướng dẫn 1932/HD-TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam.

Về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

03/03/2015 Tải về
13 Hướng dẫn 1931/HD-TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam.

Về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

03/03/2015 Tải về
14 Hướng dẫn 01/HD - LĐLĐ ngày 12/01/2015 của Liên đoàn Lao động Quận 12

Về bình chọn đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên công đoàn ưu tú.

12/01/2015 Tải về
15 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Về chính sách tinh giản biên chế

02/12/2014 Tải về
16 Tổ chức tuyên truyền vận động người lao động gia nhập công đoàn

Tổ chức tuyên truyền vận động người lao động gia nhập công đoàn

14/08/2014 Tải về
17 Mẫu báo cáo thống kê công tác tổ chức

Mẫu báo cáo thống kê công tác tổ chức

12/08/2014 Tải về
18 Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

22/06/2014 Tải về
19 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Điều lệ Công đoàn Việt Nam

22/06/2014 Tải về
20 Hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn.

Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn.

22/06/2014 Tải về
21 Hướng dẫn xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH CĐCS với Người sử dụng lao động.

Xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH CĐCS với Người sử dụng lao động.

22/06/2014 Tải về
22 Hướng dẫn xây dựng Chương trình hoạt động CĐCS có dự trù kinh phí năm.

Hướng dẫn xây dựng Chương trình hoạt động CĐCS có dự trù kinh phí năm.

22/06/2014 Tải về
23 Hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc của BCH CĐCS.

Xây dựng Quy chế làm việc của BCH CĐCS.

22/06/2014 Tải về
24 Mẫu công văn xác nhận chữ ký Chủ tịch CĐCS.

Mẫu công văn xác nhận chữ ký Chủ tịch CĐCS.

22/06/2014 Tải về
25 Hướng dẫn thành lập Tổ công đoàn và phân công nhiệm vụ Tổ trưởng công đoàn.

Thành lập Tổ công đoàn và phân công nhiệm vụ Tổ trưởng công đoàn.

22/06/2014 Tải về
26 Kỹ năng hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Kỹ năng hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

22/06/2014 Tải về
27 Mẫu Công văn đề nghị chuẩn y Ban chấp hành CĐCS

Mẫu Công văn đề nghị chuẩn y Ban chấp hành CĐCS

22/06/2014 Tải về
28 Công tác tổ chức và hoạt động của tổ công đoàn

Công tác tổ chức và hoạt động của tổ công đoàn

22/06/2014 Tải về
29 Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh.

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh.

22/06/2014 Tải về
30 Nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS.

Nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS.

22/06/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề