18:17 ICT Thứ hai, 04/03/2024
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Công văn 193/CV-LĐLĐ ngày 20/4/2017 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

04/05/2017 Tải về
2 Mẫu tham khảo.

Quy chế thu, chi, tài chính công đoàn cơ sở.

27/04/2017 Tải về
3 Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ cho đoàn viên, công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

26/04/2017 Tải về
4 Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

23/04/2017 Tải về
5 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

21/04/2017 Tải về
6 Mẫu báo cáo B07- Quyết toán thu, chi tài chính CĐCS

Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính Công đoàn cơ sở

22/01/2015 Tải về
7 Công văn 1043/TLĐ ngày 21/7/2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam

Hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của CĐCS.

21/07/2014 Tải về
8 Hướng dẫn số 270/HD-TLĐ ngày 11/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

11/03/2014 Tải về
9 Quyết định 826/QĐ-TLĐ ngày 07/07/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn

07/07/2014 Tải về
10 Hướng dẫn 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Vệt Nam

Về công khai tài chính công đoàn

17/04/2014 Tải về
11 Mẫu: bảng kê, phiếu thu - chi, phiếu thăm hỏi.

Mẫu: bảng kê, phiếu thu - chi, phiếu thăm hỏi.

19/07/2014 Tải về
12 Mẫu B14 - Dự toán năm.

Mẫu B14 - Dự toán năm.

19/07/2014 Tải về
13 Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi, sổ thu - chi tài chính.

Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi, sổ thu - chi tài chính.

19/07/2014 Tải về
14 Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam

Về ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

14/12/2011 Tải về
15 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

21/11/2013 Tải về
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề