15:40 ICT Chủ nhật, 21/04/2024
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Luật 58/2014/QH13

Bảo hiểm xã hội năm 2014

17/05/2017 Tải về
2 Hỏi - Đáp

Về Đại hội Công đoàn cơ sở năm 2017.

12/04/2017 Tải về
3 Tài liệu

Tuyên truyền Đại hội công đoàn năm 2017

12/04/2017 Tải về
4 Hướng dẫn 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp.

16/08/2016 Tải về
5 Nghị định 88 /2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95 /2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng .

28/10/2015 Tải về
6 Quyết định số 19/QĐ-LĐLĐ ngày 22/9/2015 của Liên đoàn Lao động quận

Về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Liên đoàn Lao động quận 12 (Đính kèm Quy chế)

23/09/2015 Tải về
7 Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 01/7/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Về tiêu chí đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của CĐCS.

22/09/2015 Tải về
8 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 12 lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

22/09/2015 Tải về
9 Tìm hiểu về Biển đảo quê hương

Vai trò của Biển Đông đối với thế giới và Việt Nam

15/07/2015 Tải về
10 Thông báo 262/TB-BHXH ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm Xã hội Quận 12.

Về việc giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế.

09/07/2015 Tải về
11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động

29/05/2015 Tải về
12 Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

28/05/2015 Tải về
13 Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Về việc ban hành Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐCS trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

21/05/2015 Tải về
14 Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

14/02/2015 Tải về
15 Hướng dẫn 48 / VPTW ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Trung ương

Về công tác văn thư trong các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội

11/03/2015 Tải về
16 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

12/01/2015 Tải về
17 Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

Quy định chế độ,chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử,tái bổ nhiệm giữ chức vụ,chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt nam,Nhà nước,tổ chức chính trị-xã hội.

09/03/2015 Tải về
18 Thông báo 100/TB-BHXH ngày 03/3/2015 của Bảo hiểm Xã hội Quận 12

Về việc tính thời gian công tác trong quân đội để tính hưởng Bảo hiểm xã hội.

05/03/2015 Tải về
19 Hướng dẫn 1932/HD-TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam.

Về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

03/03/2015 Tải về
20 Hướng dẫn 1931/HD-TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam.

Về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

03/03/2015 Tải về
21 Cẩm nang Luật Lao động và kỹ năng sống cho công nhân.

Dành cho công nhân lao động

03/03/2015 Tải về
22 Tài liệu tuyên truyền HIV,AIDS

HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe, con người.

03/12/2014 Tải về
23 Sổ tay Pháp luật Bảo hiểm Xã hội

Dành cho cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động

28/11/2014 Tải về
24 Hướng dẫn 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Công đoàn cơ sở.

21/10/2014 Tải về
25 Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 18/3/2014 của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công.

18/03/2014 Tải về
26 Công văn 91/CV-LĐLĐ ngày 15/9/2014 của Liên đoàn Lao động Quận 12

V/v kiểm tra chấm điểm phong trào "Xanh, sạch, đẹp" (đính kèm theo các biểu mẫu)

15/09/2014 Tải về
27 Công văn 1043/TLĐ ngày 21/7/2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam

Hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của CĐCS.

21/07/2014 Tải về
28 Hướng dẫn số 270/HD-TLĐ ngày 11/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

11/03/2014 Tải về
29 Quyết định 826/QĐ-TLĐ ngày 07/07/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn

07/07/2014 Tải về
30 Hướng dẫn 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Vệt Nam

Về công khai tài chính công đoàn

17/04/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề