15:20 ICT Chủ nhật, 21/04/2024
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu biên bản kiểm tra quỹ tiền mặt
Về việc / trích yếu

Kiểm tra quỹ tiền mặt CĐCS

Ngày ban hành 24/06/2014
Loại văn bản / tài liệu Biểu Mẫu
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ủy Ban Kiểm Tra
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên Đoàn Lao Động
Xem : 2315 | Tải về : 2405 Tải về
Nội dung chi tiết

 

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
CĐCS ……………………………….                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

           
                                                                                                                        Quận 12, ngày  …..  tháng ……. năm 20…
 

BIÊN BẢN KIỂM QUỸ TIỀN MẶT

 
Hôm nay ngày ….. tháng…… năm 20….
Tiến hành kiểm tra tiền mặt của đơn vị :……………………………….
 
1/ Thành phần tham dự:
 
STT Họ và tên Chức vụ CQ hay CĐ Chức vụ UBKT
1      
 
2      
 
3      
 
4      
 
5      
 
6      
 
7      
 
8      
 
 
2/ số tiền thực có tại quỹ
a/ Tiền mặt (đồng Việt Nam):
 
Mệnh giá Số lượng Tổng tiền
500.000đ         
200.000 đ    
100.000đ    
50.000đ    
20.000đ    
10.000đ    
5.000đ    
2.000đ    
1.000đ    
Khác    
 
+ Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………….
b/ Tính phiếu:………………………………….
c/ Ngoại tệ:…………………………………….
d/ Vàng:……………………………………….
e/ Đá quí:………………………………………
 
Tổng giá trị hiện có tại quỹ ( a+b+c+d +e):…………………………………………
 
3/ Số tiền thể hiện trên sổ kế toán:……………………………………………
 
4/ Kết luận:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Biên bản kết thúc lúc:……………………………………………
 
Người lập                                               TM. BCH ………….                                                                TM. UBKT CĐCS
 
 
 
 
 
 
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề