18:14 ICT Chủ nhật, 20/09/2020
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu báo cáo thống kê công tác tổ chức
Về việc / trích yếu

Mẫu báo cáo thống kê công tác tổ chức

Ngày ban hành 12/08/2014
Loại văn bản / tài liệu Biểu Mẫu
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên Đoàn Lao Động
Xem : 884 | Tải về : 1139 Tải về
Nội dung chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ …………..                                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
Địa chỉ : ............................                                             Quận 12, ngày     tháng      năm 20…
Số điện thoại : ……………… 
Fax :..................................
Emai : ………………………                                                  THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC
                                                                                             Tháng: …………..  năm 20…
 
- Tổng số CB-CNV : ……….. - Nữ : ……….. Hợp đồng (thời vụ) ………..
- Tổng số CB-CNV Hợp đồng dài hạn (không thời hạn) : ……….. - Nữ : ………..
- Tổng số CB-CNV trực tiếp sản xuất : ……….. - Nữ : ……….. Hợp đồng (thời vụ) ………..
- Tổng số Đoàn viên Công đoàn đến nay : : ……….. - Nữ : ……….. Đoàn viên trực tiếp sản xuất : ………..
- Số Công đoàn bộ phận : ……….. - ………..
- Số UV BCH CĐCS : ………..      - Nữ : ……….. ghi rõ danh sách ban chấp hành
- Số tổ trưởng, tổ phó Công đoàn : ……….. - Nữ : ………..
- Kết nạp Đoàn viên công đoàn : ………....... - Nữ : ………..
- Tổng số Đoàn viên công đoàn được phát thẻ : ……….. - Nữ : ………..
- Tổng số Đảng viên : ……….. - Nữ : ………..
- Số Đảng viên là CB-CNV trực tiếp sản xuất : ………..  - Nữ : ………..
- Số đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng : ……….. - Nữ : ……….. CB-CNV trực tiếp sản xuất : ………..
- Kếp nạp Đảng : ……….. - Nữ : ……….. CB-CNV trực tiếp sản xuất : ………..
 
      Người lập báo cáo                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH
      (Ký ,ghi rõ họ tên)                                                                                  CĐCS ………………………..
                                                                                                                          CHỦ TỊCH
 
                                                                                                                       ( Ký,ghi rõ họ tên)
 
 
                                                                                          

Ghi chú :                                                                                                          
- Thường xuyên báo cáo mẫu này qua email : ldldquan12@gmail.com mỗi quí 01 lần.(gửi mail vào địa chỉ tungq12@gmail.com để lấy mẫu báo cáo)
- Đề nghị ghi rõ và đầy đủ, không bỏ trống;
 
 
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề