15:42 ICT Chủ nhật, 21/04/2024
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu Biên bản
Về việc / trích yếu

Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ngày ban hành 23/06/2014
Loại văn bản / tài liệu Văn Bản
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ủy Ban Kiểm Tra
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên Đoàn Lao Động
Xem : 2375 | Tải về : 2173 Tải về
Nội dung chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS:…………………………. ……                                                                                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                           
                                                                                                                                             Quận 12, ngày … tháng … năm 20…
           ỦY BAN KIỂM TRA
 

BIÊN BẢN KẾT LUẬN

KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

 
          Hôm nay, vào lúc: … giờ … ngày …/…/20…. UBKT Công đoàn cơ sở tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ VN tại CĐCS………………………….
 
* THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
 
* MỐC THỜI GIAN KIỂM TRA: 
Từ ngày ……… tháng ……… năm …………
Đến ngày ……… tháng ……… năm …………
* NỘI DUNG KIỂM TRA:
1/ Kiểm tra Điều lệ Công đoàn.
2/ Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Sau khi xem xét các tài liệu hồ sơ và đối chiếu với qui định của Điều lệ CĐVN. Uỷ ban kiểm tra có những nhận xét và kết luận như sau:
 
I/. Tình hình thực hiện:
1.     Tổng số đoàn viên/ tổng số lao động:……/……(Tổng nữ đoàn viên/ tổng lao động:……/……)
2.     Hiện tại Ban chấp hành có:…….. thành viên
3.     Chế độ họp BCH và sổ ghi biên bản họp : có *  không * 
4.     Tổ công đoàn trực thuộc:…….. Tổ
5.     Có xây dựng quy chế hoạt động Ban chấp hành CĐCS:  có *  không*
6.     Có xây dựng chương trình công tác năm:  có *  không *
7.     Chương trình hoạt động CĐCS theo quý, 6 tháng hoặc năm: : có *  không *
8.     Có xây dựng quy chế thi đua khen thưởng : có *  không *
9.     Hiện tại ủy ban kiểm tra có:…….. thành viên  
10.  Có xây dựng quy chế hoạt động Uỷ ban kiểm tra CĐCS:  có *  không *
11.  Phát triển ĐVCĐ trong năm:……… người (đạt ……… %/tổng số NLĐ).
12.  Thủ tục gia nhập công đoàn và cấp thẻ đoàn viên, thực hiện các quyền của đoàn viên, các nhiệm vụ của đoàn viên như thế nào: …………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
13. Có kế hoạch và triển khai phong trào “Mùa Xuân”:      có *  không *
14. Có kế hoạch và triển khai phong trào “Bàn tay vàng”:  có *  không *
15. Có kế hoạch và triển khai phong trào “Vì người thợ”:   có *  không *
16. Có đăng ký các công trình thi đua: có *  không * 
    Bao nhiêu công trình: ……. (Ghi cụ thể công trình) …………………………
          ……………………………………………………………………..................
          ………………………………………………………………………………
17. Có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ : có *  không *   
18. Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ như:
- Tổ chức Hội nghị người lao động : có *  không *  
- Tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp: có *  không *       
 
II/ Thực hiện các chính sách cho CNVC – LĐ tại doanh nghiệp
19. Việc ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ): ………/…….. CNVC-LĐ.
+ Loại HĐLĐ:
a.      HĐLĐ thời vụ :................CNVC - LĐ
b.     HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng:................ CNVC – LĐ
c.     HĐLĐ không xác định thời hạn: ................ CNVC – LĐ
+ Số CNLĐ không ký HĐLĐ : ………… người.
20.       Việc đóng BHXH và BHYT: ………/…………CNVC-LĐ.
a.      Tham gia đóng BHXH................/...................CNVC – LĐ.
b.     Không tham gia đóng BHXH................/.................CNVC – LĐ.
Nêu lý do:…………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………….
21. Việc giải quyết chế độ chính sách cho CNLĐ khi nghỉ việc :………………
  ………………………………………………………………………………
+ Thời gian làm việc chính thức.......giờ/ngày; Tăng ca...............giờ/tuần;  tỷ lệ  tính tiền tăng ca : …………………………………………………
+ Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng :  có *      không *
+ Có xây dựng thang bảng lương :  có *       không *              
+ Hình thức thưởng trong năm : ………………………………………….
+ Chế độ nghỉ ngơi: Lễ, Tết, phép năm :……………………………………
………………………………………………………………………………
22. Ký kết Thỏa ước lao động tập thể                có *              không *
23. Có thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động      có *              không *
24. Có xây dựng nội quy lao động tại đơn vị      có *              không *
 
 
 
III/ Nhận xét
1/ Ưu điểm: ( Nêu những ưu điểm của nội dung kiểm tra)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
2/ Hạn chế: ( Nêu mặt hạn chế của từng nội dung kiểm tra)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
    
IV/ Kết luận:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
 
V/ Kiến nghị: (Nêu cụ thể đối với các cấp có liên quan)
          1/ Kiến nghị với Ban chấp hành (Ban thường vụ cùng cấp) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           2/ Kiến nghị cấp trên
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản kiểm tra đã được thông qua toàn thể thành viên tham dự kiểm tra.
                Cuộc kiểm tra kết thúc lúc …………………………
 

   NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN                     TM. BCH CĐCS                           TM. UBKT CĐCS

 
 
 
 
 
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề