18:53 ICT Chủ nhật, 20/09/2020
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn.
Về việc / trích yếu

Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn.

Ngày ban hành 22/06/2014
Loại văn bản / tài liệu Văn Bản
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên Đoàn Lao Động
Xem : 9912 | Tải về : 1431 Tải về
Nội dung chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12
 
 
 

Số: 06 /HD-LĐLĐ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
      Quận 12, ngày 14 tháng 02 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
          
Sau khi Liên đoàn lao động quận 12 tuyên truyền Luật lao động, Luật Công đoàn và vận động người lao động (NLĐ) gia nhập Công đoàn, NLĐ đã hiểu biết về tổ chức Công đoàn Việt Nam, về quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở (CĐCS), quyền và trách nhiệm của Đoàn viên công đoàn, NLĐ tự nguyện làm đơn xin gia nhập công đoàn.  Liên đoàn lao động quận 12 hoặc CĐCS xem xét, ra quyết định kết nạp đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.CĐCS tổ chức lễ kết nạp đoàn viên,buổi lễ có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin và khích lệ tinh thần tích cực tham gia hoạt động công đoàn đối với mỗi đoàn viên công đoàn. Đây còn là sự kiện để công khai thông báo cho doanh nghiệp biết rằng, đã có thêm một số NLĐ của doanh nghiệp gia nhập tổ chức Công đoàn.
Liên đoàn lao động quận 12 hướng dẫn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn như sau :
I. YÊU CẦU
- Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp với người mới được kết nạp.
- Công tác chuẩn bị phải chu đáo.
- Người được kết nạp đoàn viên công đoàn có mặt đầy đủ tại buổi lễ kết nạp.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
CĐCS (Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn được ủy quyền) tổ chức lễ kết nạp cần chuẩn bị như sau:
- Thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn. Kế hoạch cần có các nội dung:
+ Nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm ...
+ Thành phần đại biểu dự, đại biểu mời.
+ Dự toán kinh phí ( số lượng, người) cho buổi lễ kết nạp.
+ Lập danh sách đề nghị Liên đoàn lao động quận 12 cấp thẻ đoàn viên công đoàn theo quy định.
- Báo cáo với Liên đoàn lao động quận 12.
- Báo cáo với cấp ủy đảng (nếu có) để tranh thủ sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi.
- Trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp để thống nhất về toàn bộ kế hoạch trên, hoặc thống nhất những phần việc có liên quan như thời gian, địa điểm ...
- Phân công người chịu trách nhiệm chung để đôn đốc kiểm tra việc chuẩn bị.
- Phân công người chủ trì điều hành buổi lễ để chuẩn bị các phát biểu, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc, dẫn chương trình, bế mạc...
- Phân công từng người trong Ban chấp hành CĐCS hoặc tổ công đoàn chịu trách nhiệm cụ thể về các công  việc:
+ Chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết.
+ Chuẩn bị giấy mời đại biểu (nếu có).
+ Đón tiếp đại biểu ( nếu có).
+ Các công việc cần thiết khác phục vụ nghi thức và nội dung theo chương trình buổi lễ, như : Cờ tổ quốc, tượng/ảnh Bác Hồ, huy hiệu Công đoàn, hoa tươi...
III. TRÌNH TỰ NỘI DUNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ KẾT NẠP
Một buổi lễ kết nạp được diễn ra theo trình tự, nội dung như sau:
+ Ổn định tổ chức.
+ Chào cờ.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố chương trình buổi lễ.
+ Công bố quyết định kết nạp đoàn viên.
+ Mời đoàn viên mới được kết nạp lên phía trước (lên bục, khán đài…) nhận quyết định.
+ Trao thẻ đoàn viên công đoàn (nếu chuẩn bị kịp).
+ Phát biểu cảm nghĩ của đoàn viên công đoàn (cần chuẩn bị nội dung phát biểu và bố trí để 01 đoàn viên phát biểu).
+ Phát biểu của Liên đoàn lao động quận 12 (nếu có).
+ Phát biểu của Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc đại diện của Ban lãnh đạo doanh nghiệp (nếu có).
+ Chủ tịch CĐCS thông báo việc phân công nhiệm vụ và biên chế sinh hoạt tại các tổ công đoàn hoặc công đoàn bộ phận… cho các đoàn viên mới kết nạp.
+ Bế mạc.
IV. MỘT SỐ CHÚ Ý TRÔNG CÔNG TÁC TỔ CHỨCC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
- Thời gian diễn ra buổi lễ kết nạp vừa phải, không quá dài để tiết kiệm thời gian, đồng thời tránh gây tâm lý mệt mỏi cho người tham dự.
- Thời gian buổi lễ kết nạp có thể kéo dài khoảng 45-60 phút.
- Người chủ trì buổi lễ kết nạp cần chủ động, linh hoạt theo chương trình, nội dung đã định.
- Cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho buổi lễ; tránh tổ chức buổi lễ một cách đại khái, qua loa.
- Tuỳ từng trường hợp, điều kiện cụ thể của đơn vị mà xây dựng nội dung, chương trình, thời gian tổ chức buổi lễ kết nạp cho phù hợp (không nhất thiết phải đầy đủ các nội dung, nghi thức như Mục 3 nêu trên) nhưng phải đáp ứng các yêu cầu khi tổ chức lễ kết nạp như Mục 1 để đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ.
- Việc dẫn chương trình, khai mạc, bế mạc, đáp từ (nếu có)… nên ngắn gọn, tập trung vào mục đích, ý nghĩa của việc tập hợp NLĐ gia nhập Công đoàn:
+ Nêu tóm tắt quyền, nhiệm vụ đoàn viên công đoàn ; nhiệm vụ hiện đang triển khai của CĐCS,tổ công đoàn.
+ Động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hoạt động công đoàn, cùng nhau phấn đấu vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và NLĐ vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, sự vững mạnh của tổ chức Công Đoàn, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Buổi lễ cần tạo ra không khí hồ hởi, cởi mở. Trong buổi lễ chưa nên đề cập những vấn đề còn vướng mắc trong quan hệ lao động hoặc những vấn đề  khác gây tâm lý nặng nề trong buổi đầu gia nhập và hoạt động công đoàn của đoàn viên công đoàn mới kết nạp.
 
V. MẪU BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG LỄ KẾT NẠP
 
 
 
                     Cờ
                 Tổ quốc                                                                 Huy hiệu
                                                                                             Công đoàn
LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ …………
 
Ngày …. Tháng ….. năm ……..
               Tượng/ảnh                                                 
                  Bác Hồ                                                      
                 
                  Hoa tươi
                                                                                                                                                                                       
 
       Trên đây là hướng dẫn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn, trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị Chủ tịch CĐCS liên hệ với Liên đoàn lao động quận 12 (bộ phận tổ chức) để được hướng dẫn cụ thể.
 
 
Nơi nhận :                                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ
 - BCH.LĐLĐ quận 12;                                                                                                       Chủ tịch
 - CT.CĐCS;
 - Lưu Vp.                                                                            
      
                                                                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                                                                                 Nguyễn Văn Trung
 
 
 
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề