17:54 ICT Thứ hai, 04/03/2024
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 17/8/2015

Về việc Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự.

28/10/2015 Tải về
2 Những điều cần biết khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Những điều cần biết khi khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế

01/04/2015 Tải về
3 Những điều cần biết về các chế độ Bảo hiểm xã hội

Những điều cần biết về các chế độ Bảo hiểm xã hội

01/04/2015 Tải về
4 Công văn số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Về việc thực hiện thu và giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/5/2013.

27/01/2015 Tải về
5 Công văn số 4064/BHXH-THU ngày 17/12/2014 của

Về một số thay đổi trong chính sách thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015.

27/01/2015 Tải về
6 Công văn số 91/BHXH-CĐBHXH ngày 09/01/2015 của BHXH Thành phố

Công văn về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

27/01/2015 Tải về
7 Mười điểm mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Mười điểm mới về Bảo hiểm thất nghiệp.

27/01/2015 Tải về
8 Luật Công đoàn 1012.

Luật số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.

23/12/2014 Tải về
9 Luật Lao động 2012

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.

18/12/2014 Tải về
10 Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998

Hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ,công chức trong cơ quan.

10/12/2014 Tải về
11 Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

10/12/2014 Tải về
12 Luật Thanh tra

Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

10/12/2014 Tải về
13 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Về chính sách tinh giản biên chế

20/11/2014 Tải về
14 Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ

Về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động theo hợp đồng.

11/11/2014 Tải về
 

Menu