Hoạt động tết Trung thu của Công đoàn Khối Đoàn thể

Hoạt động tết Trung thu của Công đoàn Khối Đoàn thể
Hoạt động tết Trung thu của Công đoàn Khối Đoàn thể
1. Hội thu heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 - 20192. Tổ chức Tết Trung thu và trao học bổng cho các bé là con của đoàn viên công đoàn khối


3. Đến với trẻ em xương thủy tinh 


Tác giả bài viết: Cẩm Hồng